Support

Powering
safe payments

Med hjälp av vår plattform ger vi våra kunder möjligheten att uppnå säkra betalningar. Vi hjälper dem att undvika ekonomiskt brott och bedrägerier, onödiga risker och oavsiktliga misstag.

Skapa konto gratis för att testa!
Boka tid för frågor

Stoppa risker i verksamhetens finansiella processer

Genom att addera intelligent teknologi till organisationens dagliga finansiella processer, förändrar vi sättet som betalningar kontrolleras på. Vi finns för att skapa ett säkert och kontrollerat finansiellt klimat för alla organisationer och människorna i dem.

A tight control on payments never goes out of style.

Accounts Payable risk automation, empowering Purchase-to-pay

Genom att automatisera kontrollen av leverantörer och betalmottagare, masterdata, register och betalningar, kan verksamhetens processer och rutiner flyttas på mognadsskalan för intern kontroll, på ett sätt som är tryggt, säkert, billigt och enkelt.

Det bidrar till att verksamheten når uppsatta mål på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Det förhindrar pengar från att försvinna. Minskar risken att förknippas med oseriösa och brottsliga verksamheter och gör att betalningar genomförs på ett korrekt sätt.

Samtidigt frigör tid för anställda, repetitiva uppgifter försvinner och icke värdeskapande processer tas bort. Och framför allt skapar det trygghet, och en skön känsla av kontroll. Att allt är OK.

Inyett One på 92 sekunder ►
User Cases för Accounts Payable

Räkna ut!

Kostnaden för fraud
och fel i leverantörs­betalningar

Varje år analyserar Inyett över 60 miljoner betalningar och leverantörer. Baserat på vår data har vi identifierat mönster och trender, och skapat en lägesbild av risker. Räkna ut hur du drabbas…

  • 82% av alla ekonomer har varit med om ett bedrägeri, eller försök till bedrägeri, mot deras verksamhet
  • 85% menar att risker och brister inom internkontrollen förekommer
  • Se din organisations 8 viktiga nyckeltal för riskfyllda leverantörsbetalningar
Gå till vår räknare!

Guide!

En bra guide till intern kontroll inom P2P

Att öka och förbättra intern kontroll har kommit att bli allt viktigare, framförallt på grund av stora och återkommande incidenter i näringsliv och samhälle, ekonomiska brott mot verksamheter och misstag och fel som når leverantörer och ibland till och med allmänheten. Händelser som allt oftare exponeras i media och till och med lagförs.

Vi har skapat en crash course för dig att ladda ner. Ta del av våra insikter och uppmaningar för att förbättra din interna kontroll!

Hämta guiden!

Whitepaper!

Accounts Payable
Risk Automation

Fel och fraud inom Accounts Payable förekommer på många olika sätt, men resulterar alltid i icke värdeskapande tid och förlorade pengar. Läs mer om de vanligaste, och mest kostsamma felen inom P2P.

Hämta whitepaper!

Klicka för att testa!

Skapa konto gratis för att testa!
Boka tid för frågor

The best part of my job is the uncertainty when making payments.
– Says no one ever…