Support

Accounts
payable automation

Ta kontrollen över hela purchase-to-pay genom att integrera Inyetts plattform i organisationens egna system. Ta bort icke värdeskapande processer, effektivisera kontrollfunktioner och minska risker genom smarta kontroller, och tillförlitlig företagsinformation.

Boka tid för frågor
Transaktion Transaktion Transaktion

User Case|Kontroll av leverantörsbetalningar

Stoppa risker,
fel och misstag i
utgående betalningar

Uppmärksammar dubbelbetalningar, avvikande summor och valutor, okända mottagarkonton, förbestämda beloppsgränser och andra risker.

Kolla samtidigt upp bolaget du gör affärer med… Är bolaget aktivt? Finns allvarliga skulder eller betalningsanmärkningar? Anmälningar? Riskmönster? Eller är bolaget rent av registrerad som ett bedrägligt.

 • Fånga upp ekonomisk brottslighet, såsom bluffbolag och bedrägerier.
 • Öka tryggheten för kollegor, undvik missförstånd och missförtroende.
 • Få en kvittens på att processer och rutiner fungerar som de ska.
 • Säkerställ att lagar och regler följs, minska risken för kostnader.
 • Möjligheten att agera proaktivt på misstag och fel, innan de inträffar.
 • Enhetliga, tydliga processer, som förbättrar effektivitet.
Gå till Inyett Payment Control

User Case|Kontroll av leverantörsbetalningar

Monitorera förändringar när dom händer

Att följa upp förändringar i leverantörs- och kundregister, är för alla vi pratar med ett stort problem. Att få kontroll över vilka nya leverantörer och kunder som tillkommit, och vilka som fallit bort, är ett nyckeltal som är viktigt att ha kontroll över. Att känna sig trygg med att företagen i registret är uppdaterade med rätt information samt att de följer uppförandenkoden som säkerställdes vid införandet, är ännu viktigare.

 • Få ett proaktivt skydd i den första försvarslinjen.
 • Upptäck risker i tid. Säkerställ att register alltid är uppdaterade med rätt information.
 • Titta på förändringar som påverkar betalsäkerheten, inte enbart den övergripande kreditvärdigheten.
Gå till Inyett Company Rating
Gå till Inyett Company Data

User case

Automatiserad kvalificering av kund och leverantör. Vid upplägg, eller för bevakning.

Inyett Company Control ger möjligheten att enkelt uppfylla en rationell process för upplägg av kunder och leverantörer till interna system, eller för bevakning av masterdata såsom leverantörs- och kundregister. Fullt integrerat och automatiserat.

 • Rätt och uppdaterad affärsinformation
 • Kontroller och proaktiva varningar när du lägger till en leverantör.
 • Spara värdefull tid genom att ta bort icke-värdefulla processer.
Gå till Inyett Company Control

User Case|Kontroll i kund- och leverantörsregister

Rätt data när du lägger
till kund eller leverantör
i registret.

Inyett Company Data levererar uppdaterad, tillförlitlig och träffsäker företagsinformation via API direkt till dina system. Det innebär högre datakvalitet, minskad risk för fel och misstag och effektivitesbesparingar genom att automatisera processer som annars vanligtvis sköts manuellt.

 • Ökad datakvalité.
 • Minskad risk för fel, misstag, risk.
 • Effektivitetsbesparingar vid automation.
Gå till Inyett Company Data
Company Control F-skatt Lägg upp!

User Case|Kontroll på masterdata

Masterdata
uppdaterat

Med Inyett Control och Inyett Company Control kan du ta full kontroll över dina masterdata. Håll din leverantör och leverantörsregister och all företags-information färsk och uppdaterad.

Gå till Inyett Company Data