Support

Experts & Promoters

Så tycker experterna

Richard Livijn

En ovärderlig kontrollinstans som möjliggör leverantörs- och avtalsuppföljning

Richard Livijn är managementkonsult med uppdrag inom inköp och upphandling från bland annat Rikshem och Nordr. Med fokus på oberoende, praktisk och konkret rådgivning, handlar uppdragen om att hjälpa organisationer med strategier, styrning, ledning och förändringsarbete i en värld med snabba förändringar, krav på digitalisering och hållbarhet.

“Samarbetet med Inyett har inneburit möjligheten att hitta korrekta och aktuella nyckeltal på ett effektivt sätt, ner på spend-nivå i nutid och historiskt, som annars inte varit möjlig för uppdragen. Nyttan med verktyget, som är lätt att sprida internt i organisationen, spänner sig över alla avdelningar.

Produkten är dessutom enkel att koppla ihop med befintligt faktureringssystem, och den automatiserade kontrollen av utbetalningar mot relevanta källor hade inte varit möjlig att göra manuellt. Dessa faktorer ger en ovärderlig kontrollinstans som möjliggör leverantörs- och avtalsuppföljning.

Richard Levjin,
Managementkonsult, QSA

Erling Grimstad

Att sakna indikatorer
för bedrägeri ökar sårbarheten

“Det är helt otroligt hur många verksamheter och kommuner som betalar ut stora summor pengar till leverantörer som de inte har kontrakt med. Som inte går att spåra eller som inte finns överhuvudtaget. Verksamheter måste ha ett system där de kan granska leverantörer och bli uppmärksammad på avvikelser.”

Erling Grimstad är en av Nordens mest erfarna rådgivare när det kommer till förebyggande arbete och granskning av ekonomisk kriminalitet. Erling bistår klienter med att förebygga och upptäcka potentiella lagbrott som korruption, bedrägeri och penningtvätt. Uppdragsgivare är bland annat banker, försäkringsbolag och kommuner.

”Inyett har utvecklat en automatiserad tjänst som granskar betalningar, och som därmed snabbt kan upptäcka potentiella risker och fel. Med en tjänst som Inyett, kan verksamheter göra ett avsevärt och avgörande arbete för att upptäcka bedrägeriförsök, men även att känna en trygghet i att betalningar går som de ska.”

Erling Grimstad
Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

PwC

Identifierar de faktiska brister som en verksamhet uppvisar i inköps- och betalningsprocesserna.

PwC är världsledande i arbetet att hjälpa företag och organisationer att utveckla säkra affärsprocesser och att bibehålla en god intern kontroll.

Grundläggande i det arbetet är att utgå från väsentliga risker och att identifiera de grundläggande orsakerna (root causes) till att fel och brister kan uppstå. Genom vårt samarbete med Inyett har vi tillgång till ett unikt och kostnadseffektivt analyssystem för att identifiera och utgå från de faktiska brister som en verksamhet uppvisar i inköps- och betalningsprocesserna.

Det ger oss en avgörande möjlighet att prioritera våra och organisationens resurser till att skapa säkra rutiner och processer just där behoven är som störst. Samtidigt kan Inyett försäkra oss om att processerna förblir täta från läckage. Det ger oss också en möjlighet att i faktiska tal, kronor och ören, förstå vilka värden som alla eventuella brister resulterat i, och vi får därmed ett bättre konkret underlag att värdera och prioritera utifrån tillsammans med företagens ledningar.

Gey Widengren
Partner, PwC