Support

Accounts
payable automation

Ta kontrollen over hele purchase-to-pay ved å integrere Inyetts plattform i organisasjonens egne systemer. Fjern ikke-verdiskapende prosesser, effektiviser kontrollfunksjoner og reduser risikoer gjennom smarte kontroller og pålitelig selskapsinformasjon.

Boka tid för frågor
Transaktion Transaktion Transaktion

User Case|Kontroll av leverandørbetalinger

Stopp risikoer
og feil i utgående
betalinger

Gjør deg oppmerksom på dobbeltbetalinger, avvikende beløp og valutaer, ukjente mottakerkontoer, forhåndsbestemte beløpsgrenser og andre risikoer.

Sjekk samtidig opp selskapet du gjør forretninger med … er selskapet aktivt? Har det stor gjeld eller betalingsanmerkninger? Anmeldelser? Risikomønstre? Eller er selskapet rett og slett registrert som et svindelselskap.

 • Fang opp økonomisk kriminalitet, slik som svindelselskaper og bedragerier.
 • Øk tryggheten for kollegaer, unngå misforståelser og mistillit.
 • Få en bekreftelse på at prosesser og rutiner fungerer som de skal.
 • Sørg for at lover og regler følges, reduser risikoen for kostnader.
 • Muligheten til å handle proaktivt på tabber og feil før de inntreffer.
 • Enhetlige, tydelige prosesser, som forbedrer effektiviteten.
Gå till Inyett Payment Control

User Case|Kontroll av leverandørbetalinger

Overvåke endringer
når de skjer

Å følge opp endringer i leverandør- og kunderegistre er for alle vi snakker med et stort problem. Å få kontroll over hvilke nye leverandører og kunder som har kommet til, og hvilke som har falt bort, er et nøkkeltall som det er viktig å ha kontroll over. Å føle seg trygg på at bedriftene i registeret er oppdaterte med riktig informasjon og at de følger de etiske retningslinjene som ble sikret ved innføringen, er enda viktigere.

 • Få en proaktiv beskyttelse i første forsvarslinje.
 • Oppdag risikoer i tide. Sørg for at registre alltid er oppdatert med riktig informasjon.
 • Se på endringer som påvirker betalingssikkerheten, ikke bare den generelle kredittverdigheten.
Gå till Inyett Company Rating
Gå till Inyett Company Data

User case

Automatisert kvalifisering av kunde og leverandør. Ved registrering, eller for overvåking.

Inyett Company Rating gir mulighet for en enkel og rasjonell prosess for registrering av kunder og leverandører i interne systemer, eller for overvåking av masterdata, slik som leverandør- og kunderegistre. Fullt integrert og automatisert.

 • Riktig og oppdatert forretningsinformasjon
 • Kontroller og proaktive advarsler når du legger til en leverandør.
 • Spar verdifull tid ved å fjerne ikke-verdifulle prosesser.
Gå till Inyett Company Rating

User Case|Kontroll i kunde- og leverandørregistre

Riktige data når du legger til kunde eller leverandør i registeret.

Inyett Company Data gir oppdatert, pålitelig og treffsikker selskapsinformasjon via API direkte til systemene dine. Det betyr høyere datakvalitet, redusert risiko for feil og tabber og effektivitesbesparelser ved å automatisere prosesser som ellers vanligvis håndteres manuelt.

 • Økt datakvalitet.
 • Redusert risiko for feil, tabber, risiko.
 • Effektivitetsbesparelser ved automasjon.
Gå till Inyett Company Data
Company Control F-skatt Lägg upp!

User Case|Kontroll på masterdata

Masterdata
oppdatert

Med Inyett Control og Inyett Company Rating kan du ta full kontroll over masterdataene. Hold leverandørregisteret og all selskapsinformasjon oppdatert.

Gå til Inyett Company Data