Support

Inyett
Company
Control

Automatisert kvalifisering av kunde og leverandør. Ved registrering, eller for overvåking.

Bestill en tid for spørsmål

User case

Automatisert kvalifisering av kunde og leverandør. Ved registrering, eller for overvåking.

Inyett Company Control gir mulighet for en enkel og rasjonell prosess for registrering av kunder og leverandører i interne systemer, eller for overvåking av masterdata, slik som leverandør- og kunderegistre. Fullt integrert og automatisert.

 • Riktig og oppdatert forretningsinformasjon
 • Kontroller og proaktive advarsler når du legger til en leverandør.
 • Spar verdifull tid ved å fjerne ikke-verdifulle prosesser.
Fler User cases här!

Bedriftsvurdering basert på risikofaktorer og uredelige mønstre.

Konsekvent vurdering når du setter opp og overvåker stamdata.

Se på risiko fra et internkontrollperspektiv, ikke bare fra finansielle tall.

Inyett Company Control

The «Secret Sauce»
of Inyett

Inyetts plattform og algoritmer klassifiserer og vurderer selskap ut fra en rekke kilder og kritiske faktorer innen fire ulike kategorier; økonomiske, bedragerske, anmerkninger og observasjoner.

En unik rangering utarbeidet i et internkontrollperspektiv.

 • Main rating
  Grønt / Gult / Rødt. Baseres på hver subrating her nedenfor…
 • Finance rating (Subrating)
  Basert på økonomiske nøkkeltall. Soliditet, gevinstmargin, resultat, omsetning, betalingsanmerkninger, skattegjeld m.m.
 • Fraud rating (Subrating)
  Baseres på koblinger til bedrageri og sanksjoner, f.eks. klassifisert som svindelselskap på Svensk Handel, sanksjonslister m.fl.
 • Remarks rating (Subrating)
  Mangler F-skatt, har en uryddig årsrapport, ikke momsregistrert, ikke reg. arbeidsgiver, kobling til næringsforbud osv.
 • Observations rating (Subrating)
  Nystartet selskap, høy omsetningsendring over kort tid, styre skiftet ut, revisor mangler, svært ungt/gammelt styremedlem osv.

Guide!

En god guide til internkontroll innen P2P

Å øke og forbedre internkontrollen har blitt stadig viktigere, først og fremst på grunn av store og tilbakevendende hendelser i næringslivet og samfunnet, økonomisk kriminalitet mot virksomheter og feil som når leverandører og noen ganger til og med allmennheten. Hendelser som stadig oftere eksponeres i media og til og med saksøkes.

Vi har utviklet et lynkurs som du kan laste ned. Se hvordan du kan forbedre internkontrollen!

Hente guide!

Produktbeskrivelse

Inyett Company Control
Beskrivelse
Tilgjengelig i

Inyett Main Rating
Huvudrating på företag (grönt/gult/rött)
SE/NO
Fraud rating
Rating baserad på bedrägligt beteende (grönt/gult/rött)
SE/NO
Financial rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal (grönt/gult/rött)
SE/NO
Debt rating
Rating baserad på kreditrating (grönt/gult/rött)
SE/NO
Remarks rating
Rating baserad på viktiga anmärkningar (grönt/gult/rött)
SE/NO
Observations rating
Rating baserad på noterbara observationer (grönt/gult/rött)
SE/NO
Inyett Fraud
Data baserad på koppling till bluff- & sanktionslistor
SE/NO
Svensk Handel
Registrering på Svensk Handels Varningslistan
SE
Trygg Handel
Registering på Trygg Handels Svarteliste
NO
Sanktion (Matchscore)*
World Bank & EU:s Sanktionslista (*Kommer snart!)
SE/NO
Inyett Finance
Data baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
Soliditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Vinstmarginal (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Kassalikviditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Resultat (Sjunkande)
Notifiering om resultat är sjunkande från föregående år
SE/NO
Omsättning (Sjunkande)
Notifiering om omsättning är sjunkande från föregående år
SE/NO
Finansiell data saknas
Finansiell data inte tillgänglig
SE/NO
Skuldsättningsgrad
Påvisad skuldsättningsgrad
SE/NO
Ränteteckningsgrad
Påvisad ränteteckningsgrad
SE/NO
Riskbuffert
Notifiering om låg riskbuffert
SE/NO
Inyett Debt
Data baserad på kreditrating
SE/NO
Konkurs
SE/NO
Ansökan om likvidation av bolaget
SE/NO
Konkursansökan
SE/NO
Under rekonstruktion
SE/NO
Skatteskulder (A-Mål) och betalningsanm.
SE
Mindre skulder och/eller betalningsanm.
SE
Inga skulder eller betalningsanmärkningar
SE
Fullständiga uppgifter saknas
SE/NO
Enskild firma/Handelsbolag
SE
Inyett Remarks
Data baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
F-skatt
Information om F-skatt saknas (Ja/Nej)
SE
Ej registrerad arbetsgivare
Information om företag är registrerad arbetsgivare (Ja/Nej)
SE
Revisor saknas (Behöver ha revisor)
Information om revisor saknas, där företaget enligt lag ska ha revisor
SE
Ej momsregistrerad
Information om företaget saknar momsregistrering (Ja/Nej)
SE/NO
Kreditfakturor (Observerade)
Mindre andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Kreditfakturor (Hög)
Större andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Näringsförbud*
Information om förknippad person till företaget innehar näringsförbud (*Kommer snart!)
SE
Oren årsredovisning*
(*Kommer snart!)
SE
Inyett Observations
Data baserad på noterbara observationer
SE/NO
SNI okänd
Företaget saknar registrerad SNI-kod
SE
Revisor saknas (Behöver inte revisor)
Information om att revisor saknas, men företaget behöver enligt lag ej ha revisor
SE
NACE okänd
Företaget saknar NACE-kod
NO
Externa kostnader
Företaget bedöms ha höga externa kostnader
SE
Styrelse utbytt
Företagets styrelse har nyligen bytts ut
SE/NO
Notis i revisionsberättelsen
Notering förekommer i revisionsberättelse
SE/NO
Boxadress eller c/o adress
Företaget är registrerat med endast en box- eller C/O-address
SE
Telefonnummer saknas*
Företaget saknar registrerat telefonnummer (*Kommer snart!)
SE/NO
Postadress saknas*
Företaget saknar registrerat postaddress (*Kommer snart!)
SE/NO
Utlandsbosatt inom ESS*
Avser personer förknippade med företaget (*Kommer snart!)
SE
Nystartat företag*
Företaget är nyligen startat (*Kommer snart!)
SE/NO
Ej kollektivt ansluten*
Företaget är ej kollektivt ansluten (*Kommer snart!)
SE
Bestill en tid for spørsmål