Support

Inyett Search

Smart søketjeneste av leverandører

Inyett Search gir din organisasjon mulighet til riktige prosesser for å kontrollere forretningsrelasjoner og leverandører, i ett og samme verktøy for alle.

Opprett konto gratis for å teste!

*bare tilgjengelig på svensk

Bestill en tid for spørsmål

Inyett Search

Kunsten å kvalifisere en leverandør

Det er vanskelig å vurdere og kontrollere leverandører, til og med for de som gjør det hver dag. Det er sjelden nok med bare én rangering eller kredittopplysning for å være sikker på at rådende leverandørpolicy overholdes, og når det gjelder å granske nøkkeltall og informasjon som er viktig i et internkontrollperspektiv, vet mange ikke hva og hvor man bør begynne å lete.

Det tar dessuten svært mye tid. Cirka 24 minutter i snitt om du spør oss, basert på at man må kontrollere informasjon fra 10 ulike kilder. Det utgjør i gjennomsnitt en halv arbeidsuke i måneden for et svensk selskap.
Monoton tid som kan brukes mer effektivt.

Konsekvensene av manglende rutiner for leverandører kan bli alvorlige og innebære feilbetalinger, manuelt arbeid og forretningsrelasjoner med useriøse leverandører.

For å kunne sikre at alle ansatte har gode forutsetninger og rutiner for å jobbe aktivt med leverandørkontroll, er det viktig å gå ut fra ett og samme verktøy der rutiner kan standardiseres, robotiseres eller til og med automatiseres helt. Og dessuten følges opp …

Nordens smarteste søketjeneste for kunder og leverandører

Inyett Search ger din organInyett Search gir din organisasjon mulighet til riktige prosesser for å kontrollere forretningsrelasjoner og leverandører, i ett og samme verktøy for alle. Få en første proaktiv kontroll før innkjøp, og innsikt som påvirker betalingssikkerheten i et grensesnitt som alle kan forstå. Inyett Search gjør deg oppmerksom på det du bør se nærmere på, og gir et raskt overblikk og riktig beslutningsgrunnlag.

Se om forretningsrelasjoner og leverandører oppfyller godkjente krav, og få oversikt over statusregnskap, stillingsinnehavere, kredittopplysninger, adresser og generell selskapsinformasjon.

Koble informasjon om avtaleleverandører til verktøyet, kommenter og del, og se informasjonen sammen med virksomhetens egne transaksjonsdata til mottakeren. Inyett Search er riktig verktøy for å sikre velfungerende rutiner ved innkjøp og leverandørkontroll.

Se produktbeskrivelse