Support

Trygg økonomi
med PwC

Hindrer at menneskelige og maskinelle feil begås ved å ta kontroll over betalinger, leverandørregistre, lønnsutbetalinger og ansattes eventuelle bigeskjefter.

User Story

For økt kontroll
og bedre rutiner

Hvert år gjør svenske selskaper et betydelig antall feilbetalinger, forretninger med risikoleverandører eller blir offer for økonomisk kriminalitet og bedragerier. De fleste risikoene oppdages sent eller ikke i det hele tatt. Effekten av mangler og risikoer betyr ikke bare redusert lønnsomhet, men risikerer også å skade virksomhetens varemerke og omdømme. PwCs tjenester for trygg økonomihåndtering gjør at du kan handle proaktivt og hjelper personalet med å gjøre et bedre og sikrere arbeid.

Trygge betalinger

Trygge betalinger er en automatisert abonnementstjeneste som hver måned deler en statusrapport over gjennomførte betalinger og aktive leverandører. Rapporten bekrefter at eksisterende rutiner fungerer godt, eller presenterer faktiske feil og risikoer samt forslag til hvordan de bør håndteres. Trygge betalinger er en enkel og effektiv måte å øke virksomhetens internkontroll på over betalinger og leverandører, og gir bedre rutiner og lønnsomhet.

Trygge leverandører

Trygge leverandører er en digital tjeneste som gir bedre kontroll over eksisterende leverandører. Med kontroll og analyse av informasjonen i leverandørregistre sikrer man at opplysningene om leverandørene er riktige, og man blir oppmerksom på hvilke leverandører som utgjør en risiko for virksomheten.

Läs mer om Trygga betalningar och ta del av PwC:s erbjudande här.

PwC

Skap sikre rutiner og prosesser akkurat
der behovene er størst

Skap sikre rutiner og prosesser akkurat der behovene er størst
PwC er verdensledende i arbeidet med å hjelpe selskaper og organisasjoner med å utvikle sikre forretningsprosesser og opprettholde en god internkontroll.

Grunnleggende i det arbeidet er å gå ut fra vesentlige risikoer og identifisere de grunnleggende årsakene (root causes) til at feil og mangler kan oppstå. Gjennom samarbeidet med Inyett kan vi tilby PwCs kunder et kostnadseffektivt analysesystem for å identifisere og gå ut fra de faktiske manglene som en virksomhet viser i innkjøps- og betalingsprosessene.

PwCs tjeneste «Trygg Ekonomi» gir en avgjørende mulighet til å prioritere ressurser og skape sikre rutiner og prosesser akkurat der behovene er størst.

Gey Widengren
Produkteier Trygg Ekonomi
Partner, PwC

Verdien av
«Trygg Ekonomihantering»
fra PwC

  • En kostnadseffektiv, enkel og automatisert støtte for å forbedre og utvikle virksomhetens internkontroll.
  • Månedlige situasjonsrapporter med forslag til tiltak.
  • Kontinuerlig støtte i utviklingen av tryggere og mer effektive økonomifunksjoner.
  • Effektiviserer økonomirutiner
  • Avlaster personell, fjerner manuelle oppgaver for overvåking og reduserer stress.

«PwC jobber aktivt for at rådgivere og revisorer skal ha stor tillit i næringslivet og samfunnet for øvrig. Bransjen preges av raskt økende økonomiske transaksjoner og enorme datamengder, og PwC har som mål å være ledende med å tilby kunder den nyeste automatiserte teknologien for å øke tryggheten og redusere risikoer i alle forretningstransaksjoner”

Inyett Company Data Inyett Payment Control Inyett Company Rating