Support

Payment detection in Visma Autopay

Indikasjoner direkte i det finansielle systemet stopper feil transaksjoner før betaling

User Story

AutoDetect stopper uriktige
transaksjoner før betaling
direkte i ERP.

Med Visma Autopay gjennomføres inn- og utbetalinger direkte via ERP til banken. Tjenesten fjerner de manuelle trinnene som vanligvis finner sted når det gjelder utbetalinger, som blant annet å opprette betalingsfiler og hente tilbakerapporteringsfiler. For å sikre trygge og sikre utbetalinger kontrolleres dessuten hver transaksjon gjennom Inyetts plattform, slik at man kan være sikker på at hver betaling gjennomføres uten risiko for feil, tabber og useriøse aktører.

Det beste med å få kontroll på utbetalinger i Visma AutoPay

Betal riktig

Alle betalinger kontrolleres. Feil, risikoer og eventuelle tabber rettes opp. Godkjente betalinger sendes til banken.

Fjern ikke-verdiskapende prosesser

Spar tid. Unngå prosessene som oppstår når en feilbetaling er et faktum, fra å kontakte leverandør til å overvåke en tilbakebetaling.

Ready-to-use

Et knappetrykk og tjenesten er oppe og går. (Ingen konsulenter, prosjekter, installasjoner eller integrasjoner.)

Identifiser bedragerier i tide

Sikre at penger ikke går til feil mottaker. Unngå trusler, tvister og unødvendige juridiske kostnader.

En sikrere P2P-prosess

Tidlige kontroller ved fakturainnlesing eller ved attestering er bra, men i gjennomsnitt går det nesten 30 dager fra faktura kommer inn til betaling skjer. Tid der endringer skjer og risikoer oppstår.

Et rimelig produkt

For alle!

 

Slik går det til

AutoDetect aktiveres direkte i Visma AutoPay.

AutoDetect kontrollerer betalinger som opprettes i Visma AutoPay.

Kontroller indikasjoner fra AutoDetect, gjør noe med risikoer, eller godkjenn betalinger i Autopay.

Godkjente betalinger sendes til banken. Man får trygghet og kontroll!