Support

Inyett
Company
Control

Automatiserade kvalificering av kund och leverantör. Vid upplägg, eller för bevakning.

Boka tid för frågor

User case

Automatiserad kvalificering av kund och leverantör. Vid upplägg, eller för bevakning.

Inyett Company Control ger möjligheten att enkelt uppfylla en rationell process för upplägg av kunder och leverantörer till interna system, eller för bevakning av masterdata såsom leverantörs- och kundregister. Fullt integrerat och automatiserat.

 • Rätt och uppdaterad affärsinformation
 • Kontroller och proaktiva varningar när du lägger till en leverantör.
 • Spara värdefull tid genom att ta bort icke-värdefulla processer.
Fler User cases här!

Företagsrating baserad på riskfaktorer och bedrägliga mönster.

Konsekvent bedömning vid upplägg och monitorering av masterdata

Titta på risker utifrån ett intern kontroll perspektiv, inte bara utifrån finansiella tal.

Inyett Company Control

The ”Secret Sauce”
of Inyett

Inyetts plattform och algoritmer klassificerar och bedömer företag utifrån massor av källor och kritiska faktorer inom fyra olika kategorier; ekonomiska, bedrägliga, anmärkningar och observationer.

En unik rating framtagen ur ett internkontrollsperspektiv.

 • Main rating
  Grönt / Gult / Rött. Baseras på varje subrating här nedanför…
 • Finance rating (Subrating)
  Baserat på finansiella nyckeltal. Soliditet, Vinstmarginal, Resultat, omsättning, betalningsanmärkningar, skatteskulder med mera.
 • Fraud rating (Subrating)
  Baseras på kopplingar till bedrägeri och sanktion, t.ex. klassificerad som bluffbolag på Svensk Handel, Sanktionslistor med flera.
 • Remarks rating (Subrating)
  Saknar F-skatt, har en oren årsredovisning, ej momsregistrerad, , ej reg.arbetsgivare, koppling till näringsförbud osv.
 • Observations rating (Subrating)
  Nystartat företag, hög omsättningsförändring över kort tid, styrelse utbytt, revisor saknas, väldigt und/gammal styrelseledamot osv.

Guide!

En bra guide till intern kontroll inom P2P

Att öka och förbättra intern kontroll har kommit att bli allt viktigare, framförallt på grund av stora och återkommande incidenter i näringsliv och samhälle, ekonomiska brott mot verksamheter och misstag och fel som når leverantörer och ibland till och med allmänheten. Händelser som allt oftare exponeras i media och till och med lagförs.

Vi har skapat en crash course för dig att ladda ner. Ta del av våra insikter och uppmaningar för att förbättra din interna kontroll!

Hämta guiden!

Produktinnehåll

Inyett Company Control
Beskrivning
Tillgängligt i

Inyett Main Rating
Huvudrating på företag (grönt/gult/rött)
SE/NO
Fraud rating
Rating baserad på bedrägligt beteende (grönt/gult/rött)
SE/NO
Financial rating
Rating baserad på finansiella nyckeltal (grönt/gult/rött)
SE/NO
Debt rating
Rating baserad på kreditrating (grönt/gult/rött)
SE/NO
Remarks rating
Rating baserad på viktiga anmärkningar (grönt/gult/rött)
SE/NO
Observations rating
Rating baserad på noterbara observationer (grönt/gult/rött)
SE/NO
Inyett Fraud
Data baserad på koppling till bluff- & sanktionslistor
SE/NO
Svensk Handel
Registrering på Svensk Handels Varningslistan
SE
Trygg Handel
Registering på Trygg Handels Svarteliste
NO
Sanktion (Matchscore)*
World Bank & EU:s Sanktionslista (*Kommer snart!)
SE/NO
Inyett Finance
Data baserad på finansiella nyckeltal
SE/NO
Soliditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Vinstmarginal (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Kassalikviditet (Låg & Väldigt låg)
(Separerad)
SE/NO
Resultat (Sjunkande)
Notifiering om resultat är sjunkande från föregående år
SE/NO
Omsättning (Sjunkande)
Notifiering om omsättning är sjunkande från föregående år
SE/NO
Finansiell data saknas
Finansiell data inte tillgänglig
SE/NO
Skuldsättningsgrad
Påvisad skuldsättningsgrad
SE/NO
Ränteteckningsgrad
Påvisad ränteteckningsgrad
SE/NO
Riskbuffert
Notifiering om låg riskbuffert
SE/NO
Inyett Debt
Data baserad på kreditrating
SE/NO
Konkurs
SE/NO
Ansökan om likvidation av bolaget
SE/NO
Konkursansökan
SE/NO
Under rekonstruktion
SE/NO
Skatteskulder (A-Mål) och betalningsanm.
SE
Mindre skulder och/eller betalningsanm.
SE
Inga skulder eller betalningsanmärkningar
SE
Fullständiga uppgifter saknas
SE/NO
Enskild firma/Handelsbolag
SE
Inyett Remarks
Data baserad på viktiga anmärkningar
SE/NO
F-skatt
Information om F-skatt saknas (Ja/Nej)
SE
Ej registrerad arbetsgivare
Information om företag är registrerad arbetsgivare (Ja/Nej)
SE
Revisor saknas (Behöver ha revisor)
Information om revisor saknas, där företaget enligt lag ska ha revisor
SE
Ej momsregistrerad
Information om företaget saknar momsregistrering (Ja/Nej)
SE/NO
Kreditfakturor (Observerade)
Mindre andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Kreditfakturor (Hög)
Större andel kreditfakturor förekommer (Baseras på fakturor från samtliga Inyetts kunder)
SE/NO
Näringsförbud*
Information om förknippad person till företaget innehar näringsförbud (*Kommer snart!)
SE
Oren årsredovisning*
(*Kommer snart!)
SE
Inyett Observations
Data baserad på noterbara observationer
SE/NO
SNI okänd
Företaget saknar registrerad SNI-kod
SE
Revisor saknas (Behöver inte revisor)
Information om att revisor saknas, men företaget behöver enligt lag ej ha revisor
SE
NACE okänd
Företaget saknar NACE-kod
NO
Externa kostnader
Företaget bedöms ha höga externa kostnader
SE
Styrelse utbytt
Företagets styrelse har nyligen bytts ut
SE/NO
Notis i revisionsberättelsen
Notering förekommer i revisionsberättelse
SE/NO
Boxadress eller c/o adress
Företaget är registrerat med endast en box- eller C/O-address
SE
Telefonnummer saknas*
Företaget saknar registrerat telefonnummer (*Kommer snart!)
SE/NO
Postadress saknas*
Företaget saknar registrerat postaddress (*Kommer snart!)
SE/NO
Utlandsbosatt inom ESS*
Avser personer förknippade med företaget (*Kommer snart!)
SE
Nystartat företag*
Företaget är nyligen startat (*Kommer snart!)
SE/NO
Ej kollektivt ansluten*
Företaget är ej kollektivt ansluten (*Kommer snart!)
SE
Boka tid för frågor