Support

Inyett
Company
Data

Uppdaterad, tillförlitlig och träffsäker företagsinformation via API direkt till dina system.

Boka tid för frågor
Company Control F-skatt Lägg upp!

User case

Rätt data när du lägger
till kund eller leverantör
i registret.

Inyett Company Data levererar uppdaterad, tillförlitlig och träffsäker företagsinformation via API direkt till dina system. Det innebär högre datakvalitet, minskad risk för fel och misstag och effektivitesbesparingar genom att automatisera processer som annars vanligtvis sköts manuellt.

  • Ökad datakvalité.
  • Minskad risk för fel, misstag, risk.
  • Effektivitetsbesparingar vid automation.
Fler User cases här!

Uppdaterad och korrekt företags­information, rakt in i era system.

Spara tid vid upplägg av ny leverantör.
Öka tryggheten i datakvalite.

Minska andelen misstag, risker
och manuella fel.

Upphandling & Inköp

Nyttan med att automatisera kontroller

Här är några av anledningarna till varför det är en god idé att använda sig av en digital plattform för intern kontroll, med specifikt fokus på kontroller av leverantörer till organisationens processer och rutiner.

Läs om varför det är en god idé 👇

Automation inom upphandling & inköp

Produktinnehåll

Inyett Company Data
Beskrivning
Tillgängligt i

Företagsinformation
Grundinformation om företaget
SE/NO
Organisationsnummer
(T.ex 5567804348)
SE/NO
Företagsnamn
(T.ex. Inyett AB)
SE/NO
C/O address
SE/NO
Address
(T.ex. Drottninggatan 20-22)
SE/NO
Postkod
(T.ex. 25221)
SE/NO
Telefonnummer
(T.ex. 042-210007)
SE/NO
Faxnummer
SE/NO
Email
(T.ex. kundtjanst@inyett.se)
SE/NO
Hemsida
(T.ex. www.inyett.com)
SE/NO
Region
(T.ex. Skåne)
SE/NO
Land
(T.ex. Sverige)
SE/NO
Bolagstyp
T.ex. ‘AB’ med tillhörande beskrivning, exempelvis ‘Privat aktiebolag’
SE/NO
Registreringsdatum
(T.ex 11/8/2008)
SE/NO
F-skatt (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Moms (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Arbetsgivare (Registrering)
Visas som ‘Ja’ eller ‘Nej’
SE/NO
Bolagsstatus
Aktivt / Inaktivt med eventuell beskrivning och datum (T.ex. 8/11/08)
SE/NO
SNI kod / SNI beskrivning
Primär SNI kod med beskrivning, samt kompletterande SNI koder (T.ex. 60200)
SE/NO
Stad
(T.ex. Helsingborg)
SE/NO
Momsreg.nr.
(T.ex. SE01154666)
SE/NO
Firmatecknare
(T.ex. John Andersson)
SE/NO
Verksamhetstext
(T.ex. Möbelaffär”)
SE/NO
Namnregistreringar
Namn och registreringsdatum
SE/NO
Arbetsställen
Grundläggande information om arbetsställen
SE/NO
Besöksadress
Grundläggande adressinformation
SE/NO
Ekonomi (Grundläggande)
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Aktiekapital
1000
SE/NO
Antal anställda
55
SE/NO
Antal anställda (Intervall)
50-99 anställda
SE/NO
Omsättning
99736
SE/NO
Omsättning (Intervall)
20000 – 49999 tkr
SE/NO
Rörelseresultat
18851
SE/NO
Resultat efter finansiella poster
18366
SE/NO
Årets resultat
13135
SE/NO
Summa eget kapital
31582
SE/NO
Summa tillgångar
79157
SE/NO
Kassa och bank
12414
SE/NO
Soliditet (%)
47
SE/NO
Kassalikviditet (%)
135,1
SE/NO
Nettomarginal (%)
18,4
SE/NO
Omsättning per anställd (KSEK)
1835
SE/NO
Medlemskap
Information om medlemskap för bolaget
SE
Byggföretagen
Registrerat medlemskap i Byggföretagen
SE
Styrelseinformation
Information om styrelseuppgifter
SE/NO
Styrelsemedlemmar
Antal förknippade styrelsemedlemmar
SE/NO
Personnummer
Personnummer för respektive styrelsemedlemC
SE/NO
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE/NO
Roll
Styrelsemedelmmens roll med kod (T.ex. ledamot)
SE/NO
Status
Aktiv eller inaktiv
SE/NO
Datum
Till och från datum
SE/NO
Kontoinformation
Aktiva gironummer kopplade till bolaget
SE
Gironummer
Aktivt gironummer
SE
Typ
Bankgiro, Plusgiro, Bankkonto, Utland
SE
Ekonomi (Fullständig)
Fullständigt bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Nyckeltal
Fullständiga nyckeltal från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Resultaträkning
Fullständig resultaträkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Balansräkning
Fullständig balansräkning från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Noter
Fullständiga noter från bokslut (1-5 år)
SE/NO
Ekonomi (Koncern)
Grundläggande & fullständig ekonomi om koncern
SE/NO
Grundläggande
Grundläggande ekonomisk information
SE/NO
Fullständig
Fullständig bokslutsinformation (5 år bakåt i tiden)
SE/NO
Koncernstruktur
Information om koncernstruktur
SE/NO
Nivå
Nivå i koncernstruktur
SE/NO
Koncernmoderbolag
Organisationsnummer
SE/NO
Närmaste moderbolag
(T.ex. Visma AB)
SE/NO
Landskod & Land
(T.ex. SE och Sverige)
SE/NO
Verklig huvudman
Förknippade personer till företaget i egenskap av verklig huvudman
SE
Fullständigt namn
För-, mellan- och efternamn (Separerat)
SE
Personnummer
Personnummer för respektive person
SE
Ägarinformation
Information om ägandet för svenska onoterade aktiebolag
SE
Antal
Totalt antal aktier
SE
Ägare
Fullständigt namn och eventuell ålder
SE
Innehav
Antal aktier och andel i procent
SE
Datum
Datum för datainhämtning
SE
Boka tid för frågor