Support

Inyett Search

Smart söktjänst av leverantörer

Inyett Search ger din organisation möjligheten till rätt processer för att kontrollera affärsrelationer och leverantörer, i ett och samma verktyg för alla.

Skapa konto gratis för att testa!
Boka tid för frågor

Inyett Search

Konsten att kvalificera en leverantör

Det är svårt att bedöma och kontrollera leverantörer, till och med för dem som gör det dagligen. Det räcker sällan med bara en rating, eller en kreditupplysning för att vara säker på att rådande leverantörspolicy efterföljs, och när det kommer till att granska nyckeltal och information som är viktig utifrån ett intern kontrolls perspektiv, vet många inte vad och var man bör börja leta.

Dessutom tar det enormt mycket tid. Ungefär 24 minuter i snitt om du frågar oss, utifrån att information från 10 olika källor behöver kontrolleras. Det innebär en halv arbetsvecka i månaden för ett svenskt företag i genomsnitt.
Enformig tid som kan spenderas mer effektivt.

Konsekvenserna av bristande rutiner för leverantörer kan bli allvarliga, och innebära felbetalningar, manuellt arbete och affärsrelationer med oseriösa leverantörer.

För att kunna säkerställa att alla anställda har goda förutsättningar och rutiner för att arbeta aktivt med leverantörskontroll, är det viktigt att utgår från ett och samma verktyg, där rutiner kan standardiseras, robotiseras eller till och med automatiseras helt. Och dessutom följas upp…

Nordens smartaste söktjänst för kunder och leverantörer

Inyett Search ger din organisation möjligheten till rätt processer för att kontrollera affärsrelationer och leverantörer, i ett och samma verktyg för alla. Få en första proaktiv kontroll före inköp, och insikter som påverkar betalsäkerheten i ett gränssnitt som alla kan förstå. Inyett Search uppmärksammar dig på det du bör titta närmare på, och ger en snabb överblick och rätt beslutsunderlag.

Se om affärsrelationer och leverantörer uppfyller godkända krav, ta del av bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och generell företagsinformation.

Koppla information om avtalsleverantörer till verktyget, kommentera och dela, och se informationen tillsammans med verksamhetens egen transaktionsdata till mottagaren. Inyett Search är rätt verktyg för att säkra välfungerande rutiner vid inköp och leverantörskontroll.

Produktbeskrivning