Support

Trygg ekonomi
med PwC

Förhindrar att mänskliga och maskinella fel begås genom att ta kontroll över betalningar, leverantörsregister, löneutbetalningar och anställdas eventuella bisysslor.

User Story

För ökad kontroll
och bättre rutiner

Varje år gör svenska företag ett betydande antal felbetalningar, affärer med riskleverantörer eller faller offer för ekonomisk brottslighet och bedrägerier. Merparten av riskerna upptäcks sent, eller inte alls. Effekten av brister och risker innebär inte enbart minskad lönsamhet, utan riskerar också att skada verksamhetens varumärke och anseende. PwC tjänster för Trygg ekonomihantering ger förutsättningen att agera proaktivt, och hjälper personal att göra ett bättre och säkrare arbete.

Trygga betalningar

Trygga betalningar är en automatiserad abonnemangstjänst som varje månad delar en statusrapport över genomförda betalningar och aktiva leverantörer. Rapporten bekräftar att befintliga rutiner fungerar väl, eller presenterar faktiska fel och risker tillsammans med förslag på hur de bör hanteras. Trygga betalningar är ett enkelt och effektivt sätt att öka verksamhetens interna kontroll över betalningar och leverantörer, med effekten att rutiner och lönsamhet förbättras.

Trygga leverantörer

Trygga leverantörer är en digital tjänst för få bättre kontroll över befintliga leverantörer. Med kontroll och analys av informationen i leverantörsregister, säkerställs att uppgifter om leverantörer är korrekta, och en kartläggning av vilka leverantörer som utgör risker för din verksamhet uppmärksammas.

Läs mer om Trygga betalningar och ta del av PwC:s erbjudande här.

PwC

Skapa säkra rutiner och processer just där
behoven är som störst

PwC är världsledande i arbetet att hjälpa företag och organisationer att utveckla säkra affärsprocesser och att bibehålla en god intern kontroll.

Grundläggande i det arbetet är att utgå från väsentliga risker och att identifiera de grundläggande orsakerna (root causes) till att fel och brister kan uppstå. Genom vårt samarbete med Inyett, kan vi erbjuda PwCs kunder ett kostnadseffektivt analyssystem för att identifiera och utgå från de faktiska brister som en verksamhet uppvisar i inköps- och betalningsprocesserna.

PwCs tjänst ’Trygg Ekonom’ ger en avgörande möjlighet att prioritera resurser och skapa säkra rutiner och processer just där behoven är som störst.

Gey Widengren
Produktägare Trygg Ekonomi
Partner, PwC

Värdet av
’Trygg Ekonomihantering’
från PwC

  • Ett kostnadseffektivt, enkelt och automatiserat stöd för att förbättra och utveckla verksamhetens interna kontroll.
  • Månatliga nulägesrapporter med förslag på åtgärder.
  • Kontinuerligt stöd i utvecklingen av tryggare och effektivare ekonomifunktioner.
  • Effektiviserar ekonomirutiner
  • Avlastar personal, tar bort manuella uppgifter för bevakning och minskar stress.

”PwC arbetar aktivt för att rådgivare och revisorer ska ha ett stort förtroende inom näringslivet och i samhället. Vår bransch präglas av snabbt ökande ekonomiska flöden och enorma datamängder, och PwC har som mål att vara ledande med att erbjuda kunder den senaste automatiserade tekniken för att öka tryggheten och minimera risker i alla affärstransaktioner”

Inyett Company Data Inyett Payment Control Inyett Company Rating