Support

Payment detection in Visma Autopay

Indikationer direkt i ekonomisystemet stoppar felaktiga transaktioner innan betalning

User Story

AutoDetect stoppar felaktiga
transaktioner innan betalning
direkt i ERP.

Med Visma Autopay genomförs in- och utbetalningar direkt via ERP till banken. Tjänsten tar bort de manuella steg som vanligtvis förekommer när det kommer till utbetalningar, som bland annat att skapa betalfiler och hämta återrapporteringsfiler. För trygga och säkra utbetalningar, kontrolleras dessutom varje transaktion genom Inyetts plattform, för att vara säker på att varje betalning genomförs utan risk för fel, misstag och oseriösa aktörer.

Det bästa med att få kontroll på utbetalningar i Visma AutoPay…

Betala rätt

Alla betalningar kontrolleras. Fel, risker och eventuella misstag åtgärdas. Godkända betalningar skickas till banken.

Tar bort inte värdeskapande processer

Spara tid. Undvik de processer som skapas när en felbetalning är ett faktum, från att kontakta leverantör, till att bevaka en återbetalning.

Ready-to-use

Ett knapptryck och tjänsten är igång. (Inga konsulter, projekt, installationer eller integrationer.)

Identifiera bedrägerier i tid

Säkerställ att pengar inte går till fel mottagare. Undvik hot, tvister och onödiga kostnader för juridiska arvoden.

En säkrare P2P-process

Tidiga kontroller vid fakturainläsning eller vid attest är bra, men i snitt passerar nästan 30 dagar från inkommande faktura till betalning. Tid då förändringar förekommer och risker skapas.

En billig produkt

För alla!

 

Så går det till

AutoDetect aktiveras direkt i Visma AutoPay.

AutoDetect kontrollerar betalningar som skapas i Visma AutoPay.

Kontrollera indikationer från AutoDetect, åtgärda risker eller godkänn betalningar i Autopay.

Godkända betalningar skickas till banken. Trygghet och kontroll infinner sig!